Platformy Startowe
Start in …

O projekcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego.

Calendar Icon

Okres realizacji

Od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2027

Currency Euro Icon

Wartość dofinansowania

24 551 392,50zł

Check Icon

Główny cel projektu

Stworzenie kompleksowego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup od momentu rejestracji do czasu stworzenia MVP i przygotowania modelu biznesowego.

Możliwe formy wsparcia

Usługi podstawowe

 • zapewnienie powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obsługa księgowa, prawna i doradztwo podatkowe,
 • identyfikacja wizualna i tworzenie logo,
 •  trening pitch,
 • usługi bankowe dla startupów,
 • możliwość uczestnictwa w imprezach branżowych.

Usługi specjalistyczne

 • usługi specjalistyczne związane z tworzeniem modelu biznesowego (np. analiza rynku, analiza konkurencyjności, weryfikacja rynkowa, analiza finansowa itp.),
 • usługi specjalistyczne związane z tworzeniem MVP (landing page, klikalne mockupy, explainer video, MVP w formie oprogramowania itp.),
 • usługi prawne specjalistyczne,
 • usługi patentowe – badanie stanu techniki,
 • usługi sieciowania.  

Możliwe ścieżki realizacji usług specjalistycznych

Realizacja usługi przez partnerów projektu

Realizacja usług w przypadku braku możliwości realizacji przez partnerów projektu

 • zakup usługi od wykonawcy zewnętrznego na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego,
 • otrzymanie grantu (netto).

Lider projektu

Logotyp Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. to instytucja otoczenia biznesu, która od 30 lat działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim. W jej strukturach od 20 lat istnieje Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis, który w oparciu o posiadaną infrastrukturę materialną i instytucjonalną wspiera przedsiębiorstwa na każdym etapie ich rozwoju. Od 2016 roku RARR S.A. czynnie uczestniczy w realizacji projektów związanych z inkubacją startupów. W latach 2016-2017 RARR S.A. był Partnerem projektu Platforma Startowa Technopark BiznesHub, w ramach którego inkubowanych było 22 startupy. W latach 2019-2023 RARR S.A. był Liderem projektu Platformy Startowe Start In Podkarpackie, w ramach którego inkubowanych było 311 startupów.

Partnerzy projektu

Logotyp Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. działa na rzecz rozwoju gospodarczego na Podkarpaciu od ponad 30 lat. Oferuje szereg usług dla przedsiębiorców, a także osób, które chcą założyć działalność gospodarczą. Realizuje projekty dotacyjne i szkoleniowe. Prowadzi jeden z największych w woj. podkarpackim Fundusz Pożyczkowy. W swoich strukturach posiada sieć inkubatorów przedsiębiorczości IN-TECH, które oferują przestrzeń biurową i produkcyjną. ARR MARR prowadzi również biuro rachunkowe oraz Prototypownię i Laboratorium wzorcujące.

Logotyp Kieleckiego Parku Technologicznego

Kielecki Park Technologiczny od lat wspiera firmy na każdym etapie rozwoju oferując szeroki wachlarz szytych na miarę usług biznesowych i rozwojowych, pomoc w poszukiwaniu partnerów biznesowych, inkubację oraz akcelerację startupów. KPT świadczy usługi lokalowe obejmujące wynajem powierzchni biurowej, produkcyjnej czy konferencyjnej na preferencyjnych warunkach. Realizuje projekty o zasięgu krajowym i międzynarodowym związane m.in. z cyfryzacją, rozwojem startupów, digitalizacją, inkubacją i akceleracją

Logotyp firmy SpeedUp

SpeedUp Venture Capital Group to grupa funduszy inwestujących na wczesnych etapach rozwoju firm technologicznych. W obszarze ich zainteresowań znajdują się spółki i przedsiębiorcy z globalnymi aspiracjami, rozwijający innowacje w obszarach związanych z klimatem, zrównoważonym rozwojem, edukacją oraz zdrowiem.

Logotyp firmy Accelpoint

Accelpoint jest operatorem krajowych i międzynarodowych programów akceleracyjnych z rozległą międzynarodową siecią kontaktów i partnerstw. Wiodący technologiczny akcelerator działający w Europie Środkowo-Wschodniej z doświadczeniem w realizacji projektów akceleracyjnych szczególnie w sektorach fintech, insurtech, medtech, cleantech i IT/ICT.