IV Panel Ekspertów

Grafika przedstawiająca startującą kolorową rakietę oraz ludzi pracujących na różnych urządzeniach.

Informujemy, że w dniu 16.05.2024 r.  odbędzie się Panel Ekspertów, który jest kolejnym krokiem wyboru najlepszych pomysłów do procesu inkubacji w ramach w ramach I rundy inkubacji projektu Platformy Startowe Start in… 

Panel Ekspertów będzie przeprowadzany z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) tj. w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams dostępnej w ramach pakietu Microsoft Office 365.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków na Panelu Ekspertów.

 Lp. 
numer wniosku inkubacyjnego 
branża 
tytuł pomysłu 
godzina wystąpienia 
1
FEPW.01.01-IP.01-0246/24
IT/AI
Cyfryzacja transakcji i obsługi pojazdów osobowych na rynku pojazdów używanych w Unii Europejskiej w oparciu o blockchain, inteligentne kontrakty (Smart Legal Contracts ) i technologie sztuczną inteligencje.
9.00-9.30
2
FEPW.01.01-IP.01-0278/24
lotnicza,morska
Hybrydowy układ napędowy bezzałogowego statku powietrznego o dużym udźwigu oraz bezzałogowych statków powierzchniowych
9.30-10.00
3
FEPW.01.01-IP.01-0280/24
budownictwo
Innowacyjne materiały aerożelowe o wysokich właściwościach termoizolacyjnych i ekranujących szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne do zastosowań w budownictwie
10.00-10.30
4
FEPW.01.01-IP.01-0323/24
IT/medyczna
Avatar – technologia przyszłości
10.30-11.00
5
FEPW.01.01-IP.01-0325/24
IT/produkcja
CNCpredict: Prognozowanie czasu pracy maszyn CNC na bazie uczenia maszynowego(ML) oraz technologii Internetu Rzeczy(IoT)
11.00-11.30
6
FEPW.01.01-IP.01-0327/24
IT/HR
ESSA.APP
11.30-12.00
7
FEPW.01.01-IP.01-0328/24
IT/cyberbezpieczeństwo
SAIA – Security AI Advisor
12.00-12.30
8
FEPW.01.01-IP.01-0329/24
edukacja
NaturARium
12.30-13.00
9
FEPW.01.01-IP.01-0364/24
IT/Media
AIjournalist.com
13.00-13.30
10
FEPW.01.01-IP.01-0384/24
IT/ON
Arteteka
13.30-14.00

O kolejnych terminach Paneli Ekspertów będziemy informować w odrębnych wiadomościach.

Zespół projektu Platformy Startowe Start in…