Pierwszy Panel Ekspertów

Grafika przedstawiająca startującą kolorową rakietę oraz ludzi pracujących na różnych urządzeniach.

Informujemy, że w dniu 08.05.2024 r. odbędzie się pierwszy Panel Ekspertów, który jest kolejnym krokiem wyboru najlepszych pomysłów do procesu inkubacji w ramach w ramach I rundy inkubacji projektu Platformy Startowe Start in…

Panel Ekspertów będzie przeprowadzany z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) tj. w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams dostępnej w ramach pakietu Microsoft Office 365.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków na Panelu Ekspertów.

Lp.
numer wniosku inkubacyjnego
branża
tytuł pomysłu
godzina wystąpienia
1.
FEPW.01.01-IP.01-0014/24
IT
samosedno.com
9.00-9.30
2.
FEPW.01.01-IP.01-0203/24
IT
Snap Commerce
9.30-10.00
3.
FEPW.01.01-IP.01-0204/24
IT
MieszkamTu – platforma i forum miejskie dla samorządów
10.00-10.30
4.
FEPW.01.01-IP.01-0209/24
IT
FitTech Solutions
10.30-11.00
5.
FEPW.01.01-IP.01-0210/24
IT
LocateX
11.00-11.30
6.
FEPW.01.01-IP.01-0214/24
IT
Fimito – 3d printed world
11.30-12.00
7.
FEPW.01.01-IP.01-0218/24
IT
WyBadani
12.00-12.30
8.
FEPW.01.01-IP.01-0261/24
IT
ViTO – Wirtualny Trener Osobisty
12.30-13.00
9.
FEPW.01.01-IP.01-0309/24
IT
LocalLink
13.00-13.30
10.
FEPW.01.01-IP.01-0332/24
IT
„Est.It” (skrót od Estimate It)
13.30-14.00

O kolejnych terminach Paneli Ekspertów będziemy informować w odrębnych wiadomościach.

Zespół projektu Platformy startowe Start in…