Trzeci Panel Ekspertów

Grafika przedstawiająca startującą kolorową rakietę oraz ludzi pracujących na różnych urządzeniach.

Informujemy, że w dniu 15.05.2024 r.  odbędzie się Panel Ekspertów, który jest kolejnym krokiem wyboru najlepszych pomysłów do procesu inkubacji w ramach w ramach I rundy inkubacji projektu Platformy Startowe Start in… 

Panel Ekspertów będzie przeprowadzany z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) tj. w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams dostępnej w ramach pakietu Microsoft Office 365.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków na Panelu Ekspertów.

 Lp. 
numer wniosku inkubacyjnego 
branża 
tytuł pomysłu 
godzina wystąpienia 
1
FEPW.01.01-IP.01-0011/24
motoryzacja
MODYFIKATOR PROGRESJI PEDAŁU GAZU ZAPEWNIAJĄCY INTUICYJNY ECODRIVING
9.00-9.30
2
FEPW.01.01-IP.01-0410/24
energetyka
RenewPacks
9.30-10.00
3
FEPW.01.01-IP.01-0256/24
maszyna
Cold Spray Metal Coating Machine – urządzenie do regeneracji części samochodowych i produkcji nowych powłok metalicznych na komponentach stosowanych w motoryzacji
10.00-10.30
4
FEPW.01.01-IP.01-0255/24
budownictwo
Make4Walls
10.30-11.00
5
FEPW.01.01-IP.01-0310/24
budownictwo
MyPost
11.00-11.30
6
FEPW.01.01-IP.01-0392/24
budownictwo
Wall-e Opracowanie i wdrożenie unikatowego robota elewacyjnego
11.30-12.00
7
FEPW.01.01-IP.01-0250/24
IT/HR
Outcome Skills – twoje narzędzie do zarządzaniem rozwojem
12.00-12.30
8
FEPW.01.01-IP.01-0334/24
IT/medyczna
AI MediClip
12.30-13.00
9
FEPW.01.01-IP.01-0336/24
IT/AI
emplovo
13.00-13.30
10
FEPW.01.01-IP.01-0398/24
IT/edukacja
Smartmuse
13.30-14.00

O kolejnych terminach Paneli Ekspertów będziemy informować w odrębnych wiadomościach.

Zespół projektu Platformy Startowe Start in…