VI Panel Ekspertów

Grafika przedstawiająca startującą kolorową rakietę oraz ludzi pracujących na różnych urządzeniach.

Informujemy, że w dniu 22.05.2024 r.  odbędzie się Panel Ekspertów, który jest kolejnym krokiem wyboru najlepszych pomysłów do procesu inkubacji w ramach w ramach I rundy inkubacji projektu Platformy Startowe Start in… 

Panel Ekspertów będzie przeprowadzany z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) tj. w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams dostępnej w ramach pakietu Microsoft Office 365.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków na Panelu Ekspertów.

 Lp. 
numer wniosku inkubacyjnego 
branża 
tytuł pomysłu 
godzina wystąpienia 
1
FEPW.01.01-IP.01-0213/24
kosmetyczna
Luare Beauty
9.00-9.30
2
FEPW.01.01-IP.01-0224/24
IT
TEST+ – Polski System Diagnozy Predyspozycji oraz Dysfunkcji Psychofizycznych Jednostki
9.30-10.00
3
FEPW.01.01-IP.01-0228/24
IT
dtask.xyz – zdecentralizowany rynek zadań dla ludzi i AI
10.00-10.30
4
FEPW.01.01-IP.01-0229/24
IT
System Informacji o Poszkodowanym ICE (SIoP ICE) – z nami bezpieczniej
10.30-11.00
5
FEPW.01.01-IP.01-0233/24
IT
Symulator szkoleniowy Wirtualnej Rzeczywistości (VR) dla sektora energetyki wiatrowej.
11.00-11.30
6
FEPW.01.01-IP.01-0235/24
SPORT
Multi-Sport Performance
11.30-12.00
7
FEPW.01.01-IP.01-0236/24
IT
OptiRouteAI
12.00-12.30
8
FEPW.01.01-IP.01-0238/24
IT
Tolka – Talk To Someone
12.30-13.00
9
FEPW.01.01-IP.01-0248/24
IT
Pomosty
13.00-13.30
10
FEPW.01.01-IP.01-0264/24
IT
Platforma wspierająca rekonstrukcje zabytkowych pojazdów i urządzeń.
13.30-14.00
11
FEPW.01.01-IP.01-0270/24
IT
Embraceme AI
 

O kolejnych terminach Paneli Ekspertów będziemy informować w odrębnych wiadomościach.

Zespół projektu Platformy Startowe Start in…