VIII Panel Ekspertów

Grafika przedstawiająca startującą kolorową rakietę oraz ludzi pracujących na różnych urządzeniach.

Informujemy, że w dniu 27.05.2024 r.  odbędzie się Panel Ekspertów, który jest kolejnym krokiem wyboru najlepszych pomysłów do procesu inkubacji w ramach w ramach I rundy inkubacji projektu Platformy Startowe Start in… 

Panel Ekspertów będzie przeprowadzany z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) tj. w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams dostępnej w ramach pakietu Microsoft Office 365.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków na Panelu Ekspertów.

 Lp. 
numer wniosku inkubacyjnego 
branża 
tytuł pomysłu 
godzina wystąpienia 
1
FEPW.01.01-IP.01-0371/24
IT
PicDesc
9.00-9.30
2
FEPW.01.01-IP.01-0377/24
IT
SmartOrder
9.30-10.00
3
FEPW.01.01-IP.01-0379/24
IT
Platforma analiz branżowych
10.00-10.30
4
FEPW.01.01-IP.01-0381/24
IT
Travelboat
10.30-11.00
5
FEPW.01.01-IP.01-0391/24
IT
OCADOn infrastructure automation tool
11.00-11.30
6
FEPW.01.01-IP.01-0395/24
IT
4exp.pl
11.30-12.00
7
FEPW.01.01-IP.01-0397/24
psychologia
MindScape VR: Immersive Personality Profiling
12.00-12.30
8
FEPW.01.01-IP.01-0401/24
IT
RideShare.pl
12.30-13.00
9
FEPW.01.01-IP.01-0402/24
IT
Fabritalk
13.00-13.30
10
FEPW.01.01-IP.01-0407/24
IT
Velesium
13.30-14.00
11
FEPW.01.01-IP.01-0408/24
IT
Substitia
14.00-14.30

O kolejnych terminach Paneli Ekspertów będziemy informować w odrębnych wiadomościach.

Zespół projektu Platformy Startowe Start in…