Zmiana zapisów Regulaminu projektu Platformy Startowe Start in…

Grafika przedstawiająca startującą kolorową rakietę oraz ludzi pracujących na różnych urządzeniach.

Informujemy, że ze względu na zmianę podstawy prawnej dotyczącej udzielania pomocy de minimis w ramach projektu Platformy Startowe Start in… z dniem 24.05.2024 r. nastąpiła zmiana zapisów Regulaminu projektu.

Prosimy o zapoznanie się ze zmienionymi zapisami tego Regulaminu.