Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/rarr/domains/startin.pl/public_html/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/mime_type_link_images.php on line 1423
Uczelnie - Start In…Budujemy startupy sukcesu

Uczelnie

Politechnika Rzeszowska

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza to cieszący się międzynarodowym uznaniem ośrodek badawczy, który współpracuje z szeregiem instytucji w Polsce i na całym świecie. Dysponuje nowoczesnym sprzętem laboratoryjnym, niejednokrotnie unikatowym na skalę nie tylko kraju, lecz także świata, który umożliwia wykonywanie skomplikowanych badań na zlecenie przedstawicieli przemysłu. Wysoki poziom technologiczny rozwiązań, których autorami są pracownicy Uczelni, potwierdzają liczne nagrody na międzynarodowych targach i wystawach. Każdego roku Politechnika Rzeszowska wykonuje setki usług dla przedsiębiorców m.in. z branż: lotniczej, elektronicznej, informatycznej, elektromaszynowej, motoryzacyjnej, mechanicznej, lotniczej, chemicznej. Jako partner przedsięwzięcia Uczelnia może wspomóc początkujących przedsiębiorców w zakresie doradztwa technologicznego, prowadzenia prac B+R, testów i modyfikacji, opracowywania opinii oraz nowych rozwiązań lub walidacji i rozwijań już istniejących. Uczelnia poprzez swoje jednostki jest otwarta na szeroko rozumianą współpracę zarówno w zakresie B+R jak i naukowym, czy też edukacyjnym (doszkalającym).

Oferowane usługi

Szczegółowy zakres usług znajduje się pod linkiem:

https://viacarpatia.prz.edu.pl/do-pobrania – oferta badawcza Politechniki Rzeszowskiej

Dane kontaktowe

Maciej Szalacha
tel.: (+48) 17 74 32 116
szalacha@prz.edu.pl

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska to nowoczesna, jedyna publiczna uczelnia techniczna w regionie świętokrzyskim. Prowadzi działalność dydaktyczną i naukową na 5 wydziałach: 1. Budownictwo i Architektura; 2. Elektronika, Automatyka i Informatyka; 3. Inżynieria Środowiska, Geodezja i Energetyka Odnawialna; 4. Mechatronika i Budowa Maszyn; 5. Zarządzanie i Modelowanie Komputerowe. Jako partner ekosystemowy wnosi do projektu ponad 130 laboratoriów wyposażonych w najnowszą aparaturę umożliwiającą prowadzenie badań naukowych nad nowymi produktami, obsługiwanych przez blisko 500 naukowców i badaczy. PŚk stawia na współpracę z przemysłem i instytucjami otoczenia biznesu oraz stworzenie silnej marki rynkowej Uczelni otwartej na współpracę i biznes. Uczelnia realizuje szereg projektów, dzięki którym kontynuuje rozbudowę swojej bazy laboratoryjnej z zamiarem wykonywania usług badawczych i badawczo-rozwojowych, w obszarze m.in. Przemysłu 4.0. PŚk oferuje firmom kompleksowy dostęp do najnowszej wiedzy, doświadczenia i technologii (również infrastruktury technologicznej, konstrukcyjnej i pomiarowej), umożliwiających przetestowanie i wdrożenie innowacji cyfrowych.

Oferowane usługi

Szczegółowy zakres usług znajduje się w pliku poniżej:

Dane kontaktowe

Anna Depczyńska
adepczynska@tu.kielce.pl

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu

Informacje

Partner działa w obszarze szeroko pojętej branży edukacyjnej dysponuje nowoczesnym sprzętem laboratoryjnym:

  • Laboratorium kryminalistyczne wraz ze strzelnicą multimedialną,
  • Symulacyjny pokój przesłuchań do prowadzenia zajęć z kryminologii i kryminalistyki
  • Laboratorium hotelarskie
  • Laboratorium Logistyki i spedycji
  • Laboratorium automatyzacji przemysłowych procesów ciągłych i automatyzacji Inżynierii Technicznej
  • Laboratorium aplikacji mobilnych, grafiki i multimediów
  • Laboratorium medyczne
  • Centrum rehabilitacyjno-rekreacyjne w Jarosławiu

Jako partner przedsięwzięcia Uczelnia może wspomóc początkujących przedsiębiorców w zakresie doradztwa technologicznego, prowadzenia prac B+R, testów i modyfikacji, opracowywania opinii oraz nowych rozwiązań lub walidacji rozwijania już istniejącego. Uczelnia poprzez swoje jednostki jest otwarta na szeroko rozumianą współpracę zarówno w zakresie B+R jak i naukowym czy też edukacyjnym (doszkalającym).

Oferowane usługi

Szczegółowy zakres usług znajduje się w pliku poniżej:

Dane kontaktowe

Madalena Segiet
magdalena.segiet@pwste.edu.pl
tel.: (+48) 505 028 185

Krzysztof Prendecki
kprendecki@poczta.onet.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (WSIiZ) jest jedną z największych w kraju uczelni niepublicznych, zatrudniającą ok. 400 pracowników (25 cudzoziemców) i kształcącą ponad 5000 studentów, posiadającą uprawnienia do prowadzenia studiów na 26 kierunkach (studia I i II st.) na Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej, Kolegium Informatyki Stosowanej, Kolegium Zarządzania i Kolegium Medycznym. Jest niepubliczną szkołą wyższą, działającą na podstawie ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Uczelnia posiada doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami badawczymi, pracami rozwojowymi oraz wdrożeniami technologii. WSIiZ dysponuje nowoczesną, szybko rozwijającą się bazą naukowo-dydaktyczną oraz badawczą. W ostatnich latach Uczelnia zacieśniła współpracę z otoczeniem biznesowym.

Oferowane usługi

Szczegółowy zakres usług znajduje się w pliku poniżej:

Dane kontaktowe

Łukasz Bis
lukaszbis@gmail.com
tel.: (+48) 695 919 030